search_api_autocomplete
Home

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: Overzicht 2020

Persbericht
Graphique

Het gezamenlijke balanstotaal van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) is vorig jaar ondanks de Covid-19 crisis gestegen met acht procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse statistische overzicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De FSMA staat in voor het toezicht op de IBP’s, ook wel pensioenfondsen genoemd. Jaarlijks publiceert ze een samenvatting van het statistisch materiaal over de IBP’s. De elfde editie van dit statistisch overzicht is beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

 1. Eind 2020 hadden 184 IBP’s een rapporteringsverplichting ten aanzien van 192 pensioenfondsen in 2019.
 2. Het aantal deelnemers aan IBP’s bleef stabiel op iets meer dan 2 miljoen.
 3. Het balanstotaal van alle IBP’s bedroeg eind vorig jaar 43,3 miljard euro, een stijging met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder en dat ondanks de pandemie. Deze stijging is toe te schrijven aan het herstel van de financiële markten na de schok in maart 2020 en aan nieuwe, grotendeels grensoverschrijdende activiteiten.

  Grafiek 1: evolutie balanstotaal
   

  Grafiek 1: evolutie balanstotaal
 4. De Belgische IBP’s belegden ongeveer drievierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatiefondsen. Rekening houdend met de onderliggende activa van deze ICB’s, investeerden de IBP’s rechtstreeks en onrechtstreeks 51 procent in obligaties en 41 procent in aandelen. Het rendement op het geheel van de beleggingen eind 2020 bedroeg +4,3 procent.
   

  Grafiek 2a: rechtstreekse beleggingen

  Grafiek 2b: onrechtstreekse beleggingen (ICB’s uitgesplitst)
  Grafiek 2a: rechtstreekse beleggingen
  Grafiek 2b: onrechtstreekse beleggingen (ICB’s uitgesplitst)

   

 5. De gemiddelde dekkingsgraad bedraagt 119 procent. Deze is lichtjes gedaald ten opzichte van 2019. Dat komt omdat de totale verplichtingen meer zijn gestegen dan de activa. De dekkingsgraad geeft aan over hoeveel middelen een pensioenfonds beschikt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Naast het overzicht 2020 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op de FSMA-website.