search_api_autocomplete
Home

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: overzicht 2021

Persbericht
Graphique

Het globale balanstotaal van de Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) is vorig jaar gestegen met negen procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse statistische overzicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De FSMA staat in voor het toezicht op de IBP’s, ook wel pensioenfondsen genoemd. Jaarlijks publiceert ze een samenvatting van het statistisch materiaal over de IBP’s. De twaalfde editie van dit statistisch overzicht is beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

 1. Eind 2021 hadden 169 IBP’s een rapporteringsverplichting ten aanzien van 184 pensioenfondsen in 2020.
 2. Het aantal deelnemers aan IBP’s steeg licht tot 2,15 miljoen.
 3. Het balanstotaal van alle IBP’s bedroeg eind vorig jaar 47,1 miljard euro, een stijging met negen procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke prestaties van de financiële markten en in mindere mate ook aan een toename van de grensoverschrijdende activiteiten.
   
  Pensioenen: een grafiek van de evolutie van het balanstotaal

   
 4. De Belgische IBP’s belegden iets meer dan drievierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatiefondsen. Rekening houdend met de onderliggende activa van deze ICB’s, investeerden de IBP’s rechtstreeks en onrechtstreeks 48 procent in obligaties en 45 procent in aandelen. Het rendement op het geheel van de beleggingen eind 2021 bedroeg +8,4 procent.
   
  Pensioenen: een grafiek van de rechtstreekse beleggingen en de onrechtstreekse beleggingen
 5. De gemiddelde dekkingsgraad bedraagt 124 procent. Deze is opnieuw gestegen ten opzichte van 2020. Dat komt omdat de totale activa meer zijn gestegen dan de totale verplichtingen. De dekkingsgraad geeft aan over hoeveel middelen een pensioenfonds beschikt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Naast het overzicht 2021 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op de FSMA-website.