Nieuws & Waarschuwingen

Inwerkingtreding van het nieuwe examensysteem voor de verzekeringssector

Nieuws
News article
13/05/2020

Inwerkingtreding van het nieuwe examensysteem voor de verzekeringssector en geldigheid van de vorige systemen.

Door de omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht kwam er een grondige hervorming van het systeem omtrent de vereiste beroepskennis voor de toegang tot het beroep van verzekeringstussenpersoon.

Volgens Mededeling FSMA_2019_14 over de ‘overgangsperiode voor het nieuwe examensysteem in de verzekeringssector’ kunnen de huidige erkende examens waarmee een persoon kan aantonen dat hij beschikt over de vereiste beroepskennis inzake verzekeringen, nog worden afgelegd als die persoon een nieuwe activiteit wil aanvatten. De mededeling vermeldt ook welke examens precies moeten worden afgelegd in die overgangsperiode, afhankelijk van de activiteiten die de verzekeringstussenpersoon wil uitoefenen.

In overleg met de organisatoren van de examens heeft de FSMA besloten om de overgangsperiode met 4 maanden te verlengen tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zullen de nieuwe examens worden afgenomen.