search_api_autocomplete
Home

Jean-Paul Servais herkozen tot IOSCO-voorzitter

Persbericht
Jean-Paul Servais, Chairman of the FSMA

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, is herkozen tot voorzitter van de Board van IOSCO, de internationale organisatie van toezichthouders op de financiële markten. Hij bekleedt die functie sinds 2022 en krijgt er een tweejarig mandaat bij.

De herverkiezing van Jean-Paul Servais tot voorzitter vond plaats in Athene, waar IOSCO (International Organization of Securities Commissions) momenteel haar jaarvergadering houdt. Vooraleer hij in 2022 voorzitter werd, was Jean-Paul Servais al sinds 2016 ondervoorzitter van de organisatie.

IOSCO is in 1983 opgericht en telt 130 toezichthouders als lid, die toezien op 95 procent van de wereldwijde financiële markten. De organisatie heeft tot doel de samenwerking tussen de markttoezichthouders te bevorderen en internationale standaarden en best practices uit te werken.

Jean-Paul Servais werd eerder dit jaar herkozen tot voorzitter van het Europees Regionaal Comité (ERC) van IOSCO, een functie die hij sinds 2014 bekleedt. Het ERC is één van de vier regionale comités van de organisatie en telt 52 Europese leden van IOSCO. 

Na zijn herverkiezing bedankte Jean-Paul Servais de IOSCO Board voor het vertrouwen en blikte hij vooruit naar zijn nieuw mandaat:

Toen ik voor het eerst werd gekozen, heb ik benadrukt hoe belangrijk het is om vaart te zetten achter prioriteiten als duurzaamheidsinformatie en de markt voor crypto-activa. Ik kan met trots zeggen dat IOSCO haar doelstellingen heeft gehaald. Tijdens mijn tweede mandaat zullen we moeten volharden, onder andere door ons te richten op de implementatie van onze nieuw vastgestelde standaarden. Het is daarom een voorrecht om de IOSCO Board te kunnen dienen als voorzitter en ik ben vereerd dat ik voor een volgende termijn ben herkozen. Ik houd eraan de leden van de Board te danken voor hun vertrouwen en kijk uit naar onze verdere samenwerking. De hernieuwing van mijn mandaat als voorzitter van IOSCO is ook een erkenning van de kwaliteit van het werk van de FSMA en van de uitstekende reputatie die de FSMA internationaal geniet.

Lees ook het persbericht van IOSCO.