search_api_autocomplete

KBC

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument KBC, ISIN code BE0003565737 wordt hernomen op Euronext Brussel op 11/12/2012 om 09:00.