search_api_autocomplete
Home

Kennisgeving van een openbaar uitkoopaanbod door Landbouwkrediet op de aandelen van Centea

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE UITKOOPBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 3 van voornoemd besluit, op 10 januari 2012 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Landbouwkrediet, met maatschappelijk zetel te Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, om een openbaar uitkoopaanbod uit te brengen op alle aandelen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Centea, met zetel te Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen, die nog niet in zijn bezit zijn, te weten 782 aandelen (of 0,42 % van het kapitaal) tegen een prijs van EUR 2.842,96 per aandeel.

Het verslag van de onafhankelijke expert, dat overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit werd opgesteld, is kosteloos verkrijgbaar voor het publiek op de websites www.landbouwkrediet.be en www.centea.be. Het kan ook verkregen worden op eenvoudig telefonisch verzoek bij Brigitte Van de Cruys op het telefoonnummer 03/247.14.44 (Nederlands) of bij Yolande De Corte op het telefoonnummer 02/558.72.09 (Frans).

De houders van effecten waarop het bod slaat beschikken, conform artikel 10, eerste lid van het koninklijk besluit, na de openbaarmaking van deze kennisgeving en van het verslag van de onafhankelijke expert, over een termijn van vijftien werkdagen om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten hun eventuele bezwaren bij het bod mede te delen. Deze termijn loopt af op 31 januari 2012.

De eventuele bezwaren moeten gericht worden aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Departement Toezicht op de genoteerde vennootschappen en toezicht op de financiële markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, per brief, fax (+32 (2) 220.54.24) of e-mail (soc.fin@fsma.be).