search_api_autocomplete
Home

Krachtlijnen van de regels over duurzame financiering - Verzekeringsondernemingen

Nieuws

Sinds 2019 zijn nieuwe Europese regels over duurzame financiering in uitwerking. Ze treden geleidelijk in werking. De FSMA wil de verzekeringsondernemingen attent maken op de duurzaamheidsregels die op hen van toepassing zijn of worden. Dit document bevat een sterk vereenvoudigde voorstelling van de regelgeving. De verzekeringsondernemingen moeten zelf een analyse van de regelgeving uitvoeren om na te gaan welke de concrete impact is voor hun onderneming.