search_api_autocomplete
Home

Kwalificatie van fractionele beleggingen als beleggingsinstrumenten

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De actieve marketing en verkoop van zogenaamde 'fractionele aandelen' door (buitenlandse) financiële instellingen aan particuliere klanten is een betrekkelijk nieuw verschijnsel dat ook in België aan belang wint.

Fractioneel beleggen laat beleggers toe om zelf het bedrag te bepalen dat ze willen investeren in een onderliggend aandeel. Beleggers verwerven in ruil een recht op een deel van het aandeel. Aandelen die aan hoge prijzen worden verhandeld worden zo toegankelijker voor retailbeleggers. De beleggingsvorm vereenvoudigt ook de diversificatie van de beleggingsportefeuille. Aan deze beleggingsvorm zijn echter niet enkel voordelen verbonden. Fractionele beleggers moeten er zich van bewust zijn dat ze in vele gevallen niet beleggen in het aandeel zelf maar in een ander type beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven of gecreëerd door een andere entiteit dan de emittent van het aandeel, met juridische en economische kenmerken die wezenlijk verschillen van het aandeel zelf. De risico’s en kosten verbonden aan fractioneel beleggen kunnen sterk verschillen van de risico’s en kosten verbonden aan het onderliggende aandeel.