Nieuws & Waarschuwingen

Leidraad voor het jaarlijks activiteitenverslag van de AMLCO

Nieuws
News article
07/10/2020

De FSMA heeft vastgesteld dat de jaarlijkse activiteitenverslagen van de AMLCO zich vaak beperken tot een algemene, weinig gestructureerde beschrijving van de gedragslijnen, procedures en organisatie van de interne controles. Om tot een meer kwalitatief en overzichtelijk activiteitenverslag te komen biedt de FSMA de AMLCO een leidraad aan bij het opstellen van zijn jaarlijks activiteitenverslag.