search_api_autocomplete

Machelen

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Machelen , ISIN BE0003655660 , wordt hernomen op Euronext Brussel op 20/12/2013 om 15:00.