search_api_autocomplete
Home

Mededeling over de erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren - oproep voor kandidaten

Nieuws

De FSMA richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereglementeerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 15 september 2017 schriftelijk worden gericht aan de FSMA. Meer informatie vindt u in de Mededeling FSMA_2017_09 over de erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren - oproep voor kandidaten.