Nieuws & Waarschuwingen

Mededeling van het Federaal Parket en de FSMA over beleggingsfraude

Nieuws
News article
31/01/2020

Het Federaal Parket en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hebben op woensdag 29 januari 2020 een gezamenlijke persbriefing gehouden in de FSMA-kantoren. Bedoeling was een stand van zaken op te maken over diverse, vaak voorkomende vormen van beleggingsfraude.

Tijdens die briefing gaf mevrouw Wenke Roggen, federaal magistrate en woordvoerster van het Federaal Parket, toelichting bij het gezamenlijk gerechtelijk onderzoek van de Belgische en Franse autoriteiten dat tot de arrestatie van verschillende personen heeft geleid in een omvangrijk dossier rond beleggingsfraude met cryptomunten.

De heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, verstrekte nadere toelichtingen bij de algemene problematiek van de beleggingsfraude. Hij ging onder andere uitgebreid in op de methodes die fraudeurs gebruiken in hun pogingen om geld afhandig te maken van beleggers. Tijdens zijn uiteenzetting onderstreepte hij het belang van de nauwe samenwerking tussen de toezichthouders van de financiële sector en de gerechtelijke autoriteiten. Verder benadrukte hij de preventieve en repressieve rol van de FSMA. In 2019 heeft de FSMA zo niet minder dan 138 waarschuwingen gepubliceerd en deze dossiers aan het Parket overgemaakt. 173 websites werden geblokkeerd door het Parket op vraag van de FSMA.

De voorzitter van de FSMA herhaalde nogmaals de voorzorgsmaatregelen die beleggers kunnen nemen om niet in de val te trappen van fraudeurs. Hij onderstreepte ook de rol van de FSMA als gesprekspartner, die ter beschikking staat van de consumenten om hen te helpen dergelijke fraudegevallen te vermijden.