search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking – Albatros Private Office

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 7.500 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Albatros Private Office is een Belgische vennootschap die sinds 29 mei 2012 in het register van de verzekeringstussenpersonen van de FSMA is ingeschreven in de categorie 'makelaars'. Ze is niet ingeschreven in het register van de onafhankelijk financieel planners van de FSMA.

In mei en juni 2021 stelde de FSMA vast dat Albatros Private Office zich op haar website als 'Family Office Indépendant' voorstelde, en daarnaast zowel op haar website als in haar cliëntendocumentatie vermeldde dat zij haar activiteiten van financieel planner onafhankelijk uitoefende.

Enkel door de FSMA vergunde onafhankelijk financieel planners mogen zich echter als 'onafhankelijk financieel planners' aan het publiek in België voorstellen of gelijkaardige termen gebruiken, en zich aan het publiek in België voorstellen als onafhankelijk bij de uitoefening van hun activiteiten van financiële planning voor niet-professionele cliënten. De FSMA heeft dan ook geoordeeld dat Albatros Private Office de betrokken reglementering had overtreden.

Albatros Private Office heeft haar medewerking verleend aan het onderzoek van de FSMA dat tot een minnelijke schikking heeft geleid. Die bestaat uit de betaling van 7.500 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

Sindsdien heeft Albatros Private Office maatregelen genomen om zich niet langer als 'onafhankelijk financieel planner' aan het publiek in België voor te stellen of gelijkaardige termen te gebruiken, en om zich niet meer aan het publiek in België voor te stellen als onafhankelijk bij de uitoefening van haar activiteit van financiële planning voor niet-professionele cliënten.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.