search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking – Growners NV

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Growners nv is een Belgische vennootschap die actief is in de vastgoedsector van kantoor- en magazijngebouwen. Op 15 januari 2020 heeft Growners bij de FSMA een informatienota neergelegd over een openbare aanbieding van nominatieve obligaties met een vaste rentevoet van zes procent, een looptijd van drie jaar en een nominale waarde van 500 euro. Op 23 januari 2020, 10 uur, werd deze aanbieding gelanceerd. Twintig minuten later was zij volledig onderschreven voor het maximumbedrag van 1.500.000 euro. De FSMA heeft vervolgens een a-posterioricontrole van deze informatienota verricht conform de geldende wettelijke bepalingen, om na te gaan of ze in overeenstemming was met de toepasselijke regelgeving.

Volgens de FSMA was de informatienota niet conform de toepasselijke regelgeving die onder meer voorschrijft dat de inhoud van een informatienota ‘accuraat, eerlijk, duidelijk en niet-misleidend’ moet zijn. In de informatienota van Growners werd enkel melding gemaakt van een schuldenlastrisico, zonder enige verdere toelichting, terwijl zowel de vennootschap Growners als de groep Growners op geconsolideerd niveau een hoge schuldgraad had. Daarnaast ontbraken een aantal vereiste minimumgegevens in de informatienota, zoals de vereiste informatie over belangrijke transacties tussen Growners en haar dochterondernemingen, waaronder nochtans zeer omvangrijke uitstaande leningen, of de vereiste verklaring over de omvang van het eigen vermogen.

Growners heeft meegewerkt aan het onderzoek van de FSMA dat tot de minnelijke schikking leidde. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u terugvinden op de website van de FSMA.