search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Argenta Spaarbank NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 200.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is het ontbreken van een adequaat detectiesysteem bij Argenta Spaarbank NV voor het opsporen en identificeren van orders en transacties die handel met voorwetenschap en marktmanipulatie of pogingen daartoe kunnen vormen.

De Europese verordening inzake marktmisbruik voorziet in een actieve opsporingsplicht voor iedere persoon die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengt of uitvoert.

De FSMA stelde een onderzoek in bij Argenta Spaarbank NV naar de mogelijke niet-naleving van deze opsporingsplicht in de periode van 3 juli 2016 tot en met 27 april 2018. Het onderzoek was het gevolg van de antwoorden die Argenta op 27 april 2018 aan de FSMA had verschaft in het kader van een controle inzake de naleving van de opsporingsplicht.

Op grond van het onderzoek oordeelde de FSMA dat de regelingen, systemen en procedures waarover Argenta Spaarbank NV tijdens de onderzochte periode beschikte voor de opsporing en melding van verdachte orders en transacties niet voldeden aan de regelgeving.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 200.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

Na de onderzochte periode nam Argenta Spaarbank NV bijkomende maatregelen om haar actieve opsporingsplicht na te komen. Ze verbeterde bestaande systemen, voorzag opleidingen voor haar medewerkers en rolde een bijkomend opsporingssysteem uit.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.