search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Attijariwafa Bank Europe SA

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Attijariwafa Bank Europe SA is een kredietinstelling naar Frans recht.

De FSMA heeft vastgesteld dat bepaalde verplichte informatie ontbrak op de webpagina’s met reclame voor twee gereglementeerde spaarrekeningen die het Belgische bijkantoor van die instelling commercialiseerde. Belangrijke kenmerken van die gereglementeerde spaarrekeningen, onder meer inzake de risico’s, werden bijvoorbeeld niet vermeld. 

Bijgevolg heeft de FSMA geoordeeld dat de instelling inbreuken had gepleegd op de toepasselijke wettelijke bepalingen, door bepaalde informatie niet te vermelden en door de betrokken webpagina’s niet vooraf ter goedkeuring aan haar voor te leggen. 

Het onderzoek van de FSMA heeft geleid tot een minnelijke schikking die bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA. 

Volgens het administratief sanctiebeleid van de FSMA, kan zij een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.