search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met de kredietgever Lombard Odier (Europe) S.A.

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 12.667,32 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Lombard Odier (Europe) S.A. is sinds 7 november 2018 ingeschreven als kredietgever in hypothecair krediet en in consumentenkrediet naar buitenlands recht, gevestigd in België in de vorm van een bijkantoor van een kredietinstelling naar Luxemburgs recht.

In zijn inschrijvingsaanvraag heeft de kredietgever verkeerdelijk aangegeven dat hij niet voornemens was om te bemiddelen in hypothecair of consumentenkrediet. Begin 2023 heeft hij de FSMA evenwel geïnformeerd dat hij sinds zijn inschrijving eigen kredieten heeft gedistribueerd en dus bemiddelingsactiviteiten heeft uitgeoefend.

Volgens de FSMA heeft de kredietgever haar verkeerdelijk ingelicht dat hij niet voornemens was om, naast zijn activiteit als kredietgever, ook bemiddelingsactiviteiten uit te oefenen. Hij heeft nagelaten om periodiek verslag uit te brengen bij de FSMA over de naleving van zijn verplichtingen en heeft haar meer bepaald geen nominatieve lijst bezorgd met zijn verantwoordelijken voor de distributie. Bijgevolg heeft hij de activiteit van bemiddeling in hypothecair krediet en consumentenkrediet uitgeoefend met overtreding van de geldende wettelijke bepalingen.

Het onderzoek van de FSMA heeft geleid tot een minnelijke schikking die bestaat uit de betaling van 12.667,32 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

Volgens haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.