search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Emisof BV en Amherst Consulting BV

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 5.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is het verrichten van de activiteit van verzekeringsdistributie zonder inschrijving in het register van de verzekeringstussenpersonen van de FSMA.

Emisof trad op als verzekeringstussenpersoon van verzekeringsdistributeur {Smeys} BV, die ondertussen werd overgenomen door Amherst Consulting, en verrichtte voor deze vennootschap activiteiten van verzekeringsdistributie in de periode van 16 maart 2020 tot 12 mei 2021.

In die periode was Emisof niet ingeschreven als verzekeringstussenpersoon. Nochtans is zo’n inschrijving verplicht om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen en was het {Smeys} op haar beurt verboden om een beroep te doen op Emisof.

De FSMA stelde in een onderzoek vast dat er inbreuken zijn gepleegd op de wetgeving.  Het onderzoek mondde uit in een minnelijke schikking met Emisof en Amherst Consulting.

Beide vennootschappen betalen elk 2.500 euro voor de minnelijke schikking, die ook nominatief wordt bekendgemaakt op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken vennootschappen meewerken aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.