search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Greenyard NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 500.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de laattijdige verspreiding van voorwetenschap en de verspreiding van onjuiste en misleidende informatie door Greenyard NV over een listeriabesmetting in haar fabriek voor diepvriesgroenten in Hongarije. De listeriabesmetting vond plaats bij Greenyard Frozen Hungary. Op het ogenblik van de feiten was deze producent van diepvriesgroenten een 100 procent dochtervennootschap van Greenyard NV.

De FSMA deed onderzoek over de wijze waarop Greenyard NV als beursgenoteerde vennootschap had gecommuniceerd nadat het Hongaarse voedselveiligheidsagentschap op 29 juni 2018 maatregelen had getroffen in verband met de listeriabesmetting. Het agentschap beval toen de terugroeping bij klanten en consumenten van alle diepvriesproducten die Greenyard Hongarije in de periode van 13 augustus 2016 tot 20 juni 2018 had vervaardigd. Het agentschap verbood de vennootschap ook om deze producten verder in de handel te brengen.

In de motivering van haar beslissing van 29 juni 2018 verwijst het agentschap naar de onderzoeken die werden uitgevoerd door onder meer het bevoegde Europese laboratorium inzake listeria. Deze onderzoeken toonden de overeenstemming aan tussen de specifieke variant van de listeria bacterie die werd aangetroffen bij zowel 47 ziektegevallen, waaronder 9 sterfgevallen, als op de producten die werden vervaardigd en verhandeld door Greenyard Hongarije. Dit wordt ook vermeld in het geanonimiseerde, gezamenlijke verslag van de Europese bevoegde autoriteiten van 3 juli 2018, waarvan Greenyard diezelfde dag op de hoogte werd gebracht, en waarnaar in de beslissing van het agentschap werd verwezen.

De FSMA is van oordeel dat deze informatie kwalificeerde als voorwetenschap. Hoewel de vennootschap uiterlijk op 3 juli 2018 in het bezit was van alle elementen die haar toelieten om de openbaarmaking van deze voorwetenschap te verrichten, deed ze dat pas op 13 juli 2018. Volgens de FSMA miskende Greenyard NV op die manier haar verplichting om voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken.

In een persbericht van 4 juli 2018 stelde Greenyard NV bovendien een aantal elementen die wezen op de ernst van de situatie onjuist en misleidend voor. Hierdoor verspreidde de vennootschap informatie waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste en misleidende signalen werden gegeven met betrekking tot de koers van het aandeel. Greenyard NV wist of had moeten weten dat die informatie onjuist en misleidend was. Volgens de FSMA pleegde Greenyard NV op die manier een inbreuk op het verbod op marktmanipulatie.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 500.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u terugvinden op de website van de FSMA.