Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - Optimco NV

Persbericht
News article
20/08/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 150.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming Optimco NV en verzekeringstussenpersonen zonder inschrijving bij de FSMA.

Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven.

Volgens de FSMA heeft Optimco NV gedurende meerdere jaren op onrechtmatige wijze een beroep gedaan op de diensten van vijf verzekeringstussenpersonen waarvan de inschrijving ambtshalve vervallen was.

De FSMA maakt het ambtshalve verval van verzekeringstussenpersonen publiek via een wijziging van de 'lijst van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven in het register van de FSMA' die zich op haar website bevindt. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting uitsluitend een beroep te doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven, moeten de verzekeringsondernemingen deze lijst en de wijzigingen eraan nakijken.

De FSMA stelde een procedure in tegen Optimco NV over de samenwerking met de niet-ingeschreven verzekeringstussenpersonen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 150.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.