search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - Rodeler Limited

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 140.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 

Rodeler Limited is een beleggingsonderneming naar Cypriotisch recht die in het kader van de vrijheid van dienstverlening beleggingsdiensten mag aanbieden in België. Voor een openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten in België is echter een prospectus nodig. Dit prospectus bevat alle informatie over de aard van het beleggingsinstrument en over de emittent en gaat ook in op de risico’s die verbonden zijn aan de belegging. Bovendien moeten alle documenten en reclame die betrekking hebben op een openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten in België, voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de FSMA.

 

De aanleiding voor de minnelijke schikking is het feit dat Rodeler Limited in België binaire opties, CFD’s en forex-producten openbaar heeft aangeboden zonder het daarvoor vereiste prospectus. Bovendien heeft Rodeler Limited geen enkele reclame of ander document dat betrekking heeft op het openbaar aanbod, ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

 

Naast de betaling van 140.000 euro en de nominatieve publicatie van de minnelijke schikking, gaat Rodeler ook contact opnemen met al haar Belgische cliënten om hen de mogelijkheid te bieden hun contract stop te zetten, met terugbetaling van het actueel verschuldigd saldo en zonder kosten.

 

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.

Vanaf 18 augustus 2016 wordt de commercialisering van onder meer binaire opties en bepaalde CFD’s aan Belgische consumenten verboden (zie FSMA-persbericht van 8 augustus 2016).