search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikkingen over individuele pensioentoezeggingen

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikkingen bestaan uit betalingen voor een totaalbedrag van 4.182,23 euro en de nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikkingen zijn inbreuken op de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) en meer bepaald de wijze waarop werkgevers werknemers belonen met extra aanvullend pensioen in de vorm van een individuele pensioentoezegging.

De WAP heeft als doel het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom is de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen. Zo mogen werkgevers een individuele pensioentoezegging enkel toestaan als ze voor al hun werknemers een aanvullend pensioen voorzien. Voorts is het toekennen van een individuele pensioentoezegging in de 36 maanden voor de pensionering van een werknemer verboden. Dit verbod geldt sinds 2016 en is bedoeld om het oneigenlijk gebruik van een individuele pensioentoezegging te bemoeilijken.

Onderzoek van de FSMA bracht aan het licht dat vier ondernemingen dit verbod niet hebben nageleefd. Ze kenden werknemers die in 2021 met pensioen gingen een individuele pensioentoezegging toe. Het onderzoek van de FSMA mondde uit in minnelijke schikkingen. De minnelijke schikkingen bestaan uit betalingen voor een totaalbedrag van 4.182,23 euro. Zoals bepaald in de WAP is dat bedrag gelijk aan 35 procent van het opgebouwde pensioenkapitaal van de betrokken werknemers. Daarnaast is ook de nominatieve publicatie van de minnelijke schikkingen op de website van de FSMA voorzien.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA minnelijke schikkingen aanvaarden indien de betrokken ondernemingen meewerken aan het onderzoek. De volledige teksten van de minnelijke schikkingen vindt u terug op de website van de FSMA.