search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief aan de verzekeringstussenpersonen – Samenwerking met de Ombudsman Verzekeringen

Nieuws
Nieuwsbrief: de woorden FSMA News en het logo van de FSMA met op de achtergrond de FSMA-gebouwen

De Ombudsman van de Verzekeringen vervult een cruciale rol in het handhaven van de integriteit en het vertrouwen in de verzekeringssector. Als onafhankelijke instantie behandelt hij klachten van verzekeringsnemers en bemiddelt hij bij geschillen. De interactie tussen de ombudsman, de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen draagt bij tot een eerlijke en efficiënte afhandeling van klachten en geschillen. Samenwerking met de ombudsman is dan ook in het belang van de sector in zijn geheel.