search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief: Bijscholing – Overdracht van punten

Nieuws
Nieuwsbrief: de woorden FSMA News en het logo van de FSMA met op de achtergrond de FSMA-gebouwen

De FSMA licht door middel van nieuwsbrieven de tussenpersonen en de financiële dienstverleners regelmatig in over onderwerpen die hen aanbelangen zoals wijzigingen in de reglementering en het toezicht. Ook naar het einde van 2020 toe wil de FSMA enkele ontwikkelingen in de toezichtspraktijk in herinnering brengen. In de komende dagen zal u korte nieuwsbrieven ontvangen over diverse onderwerpen zoals de impact van de brexit, het einde van de overgangsperiode voor de nevenverzekerings-tussenpersonen en antiwitwaswetgeving. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen raden wij iedereen aan om de nieuwsbrieven te raadplegen.

De huidige nieuwsbrief brengt de regels voor de overdracht van bijscholingspunten in herinnering.

Nu het jaareinde nadert, krijgt de FSMA regelmatig de vraag van verzekeringstussenpersonen of zij, net zoals vroeger, een overschot van bijscholingspunten kunnen overgedragen naar het volgende jaar?