Nieuws & Waarschuwingen

Nieuwsbrief: De IDD-Richtlijn: Wat verandert er aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen?

Nieuws
News article
28/02/2019

Op 28 december 2018 trad de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Insurance Distribution Directive in werking. Deze Europese richtlijn is beter gekend als de 'IDD'.

Een Nieuwsbrief informeert u over de belangrijkste wijzigingen aan het ‘statuut’ van de verzekeringstussenpersoon.