search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief: Rapportering over bijscholingsplicht wordt eenvoudiger

Nieuws
Nieuwsbrief: de woorden FSMA News en het logo van de FSMA met op de achtergrond de FSMA-gebouwen

In het verleden waren de tussenpersonen en de kredietgevers verplicht om elke individuele bijscholing apart in te brengen in de online-applicatie CABRIO. Deze coderingsplicht gold voor elke persoon die aan de bijscholingsplicht onderworpen was.

De FSMA heeft zoals eerder aangekondigd deze praktijk sterk vereenvoudigd. Voortaan is individuele codering van opleidingspunten niet meer nodig. Op deze manier is er minder administratief werk voor de tussenpersonen en de kredietgevers.