search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief: Risicosituaties met betrekking tot witwassen: Hoe de noodzakelijke waakzaamheidsmaatregelen toepassen?

Nieuws
  • Staten zonder of met lage belasting?

  • Landen met een hoog risico?

  • Landen of personen onderworpen aan maatregelen inzake financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden?

Waar vindt u de betrokken lijsten en wat zijn uw verplichtingen in dat verband?

De antiwitwaswetgeving verwijst naar deze punten, maar om welke landen of personen gaat het? Waar vindt u de geactualiseerde lijsten? Wat moet u doen als een verrichting of een cliënt een link vertoont met een van deze landen, of als een land of een persoon die het voorwerp uitmaakt van maatregelen inzake financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden, bij een verrichting opduikt?