search_api_autocomplete
Home

Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen de FSMA en de Emirates Securities and Commodities Authority

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een memorandum of understanding (MoU) ondertekend met haar collega-toezichthouder uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Op 16 januari 2012 hebben Abdulla S. Al Turifi, CEO van de Emirates Securities and Commodities Authority, en Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, een akkoord over samenwerking en informatieuitwisseling tussen beide autoriteiten gesloten. Het akkoord legt de basis voor samenwerking tussen beide instellingen bij het uitoefenen van hun toezichtsopdrachten.

Jean-Paul Servais heeft hierover verklaard: "Ik verheug me over dit samenwerkingsakkoord met de collega’s uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het is het eerste bilaterale akkoord dat de FSMA sluit met een toezichthouder die net als de FSMA belast is met het toezicht op de financiële markten en producten in het kader van een Twin Peaks controlestructuur."