search_api_autocomplete
Home

Onderzoek naar de financiering van pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties via groepsverzekeringen

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Mededeling - Feedback statement FSMA_2020_02 over de financiering van pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties via groepsverzekeringen.

Eén van de basisprincipes in de wetgeving op de aanvullende pensioenen is de verplichting tot externalisering, op grond waarvan de inrichter van een pensioentoezegging de uitvoering ervan moet toevertrouwen aan een ‘pensioeninstelling’. De opbouw van pensioenreserves bij een afzonderlijke (‘externe’) instelling moet het aanvullend pensioen tegen het faillissementsrisico in hoofde van de inrichter beschermen. In dit kader heeft de FSMA een onderzoek verricht naar de financiering van pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties via groepsverzekeringen. Zoals uitgebreid toegelicht in het onderzoeksverslag, werd hierbij ruim aandacht besteed aan de mate waarin de gebruikte financieringsmethodes de pensioenrechten van de aangeslotenen afdoende kunnen beschermen.