search_api_autocomplete
Home

Openbaar overnamebod van Whitestone Partners op Evadix

Persbericht
Financiële markten: een zakenman duidt het woord takeover aan op een scherm

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het Overnamebesluit), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 25 februari 2021 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Whitestone Partners, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Route de Genval 32, 1380 Lasne, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0736.706.684 (de Bieder), om een verplicht openbaar overnamebod in geld (het Bod) uit te brengen op de aandelen uitgegeven door Evadix, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rue de Namur 160/4, 1400 Nivelles en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0467.731.030 en waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Growth Brussels (de Doelvennootschap).

De verplichting om een openbaar bod uit te brengen volgt uit de verwerving door de Bieder van een participatie van 68,62% in de Doelvennootschap, wat overeenstemt met 2.060.960 aandelen, van de controlerende aandeelhouders van Evadix op 10 februari 2021.

Het bod heeft betrekking op alle aandelen van Evadix die nog niet in het bezit zijn van de Bieder of van de met de Bieder verbonden personen, met name een totaal van 942.565 aandelen, of 31,38% van de uitstaande aandelen.

De prijs van het Bod bedraagt EUR 0,13 in geld per aandeel. Deze prijs beantwoordt aan de prijs betaald door de Bieder op 10 februari 2021 in het kader van de overname.

Op de datum van deze kennisgeving heeft de Doelvennootschap geen effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven, anders dan de bovenvermelde effecten.

Het Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder heeft, zelfs indien de voorwaarden hiervoor voldaan zijn, niet de intentie om over te gaan tot een vereenvoudigd uitkoopbod in toepassing van artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het Overnamebesluit, noch om de schrapping van de aandelen op Euronext Growth Brussels te vragen.

De Bieder zal de doelvennootschap niet als SPAC (Special Purpose Acquisition Company) gebruiken.