search_api_autocomplete
Home

Opheffing van de schorsing van de registratie van een wisselkantoor

Nieuws

Opheffing van de schorsing van de registratie van een wisselkantoor, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel en artikel 102 van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Ingevolge de beslissing van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van 20 juli 2021 wordt overgegaan met onmiddellijke ingang tot de opheffing van de schorsing van het wisselkantoor STEVENS en Cie - Wissel Exchange, gevestigd te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 70.