search_api_autocomplete

Pairi Daiza sa

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Pairi Daiza sa, ISIN BE0003771855 ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 14/09/2015 om 15:30.