search_api_autocomplete
Home

Pas op met Initial Coin Offerings (ICO’S)

Persbericht
Virtuele munten: het symbool van Bitcoin op een groene achtergrond met cijfergegevens

Wie investeert in Initial Coin Offerings (ICO’S) moet oog hebben voor de daaraan verbonden risico’s. In een waarschuwing trekt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de aandacht op deze risico’s en op signalen die kunnen wijzen op eventuele oplichting. Ook de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) publiceert vandaag statements.

Door start-ups is dit jaar wereldwijd al meer dan 3 miljard dollar aan financiering opgehaald via de verkoop van digitale tokens (Initial Coin Offerings of ICO’s). Bedenkers van een project promoten deze tokens via een website aan het publiek om hun project te financieren. De tokens moeten doorgaans betaald worden met een virtuele munt, zoals Bitcoin of Ether.

Afhankelijk van de manier waarop een ICO gestructureerd is, kunnen bepaalde financiële regels van toepassing zijn. Maar veel ICO’s zijn niet aan enige regelgeving onderworpen en vallen dus momenteel buiten enig toezicht. Wie deelneemt aan een ICO, moet dan ook weten dat er mogelijk geen regels gelden en dat er geen bescherming is van de consument.

Informatie over ICO’s is vaak erg summier, wat het heel moeilijk maakt om de risico’s ervan in te schatten. Bovendien is de financiering aan start-ups per definitie risicovol, waardoor de kans op kapitaalverlies reëel is. Nochtans leidt de hype die heerst rond ICO’s en virtuele munten mogelijk tot speculatief gedrag met slechts zeer beperkte aandacht voor het onderliggende project  en de risico’s.

Sommige ICO’s zijn opgezet om investeerders op te lichten. Signalen om potentieel bedenkelijke ICO’s te identificeren, zijn onder meer het ter beschikking stellen van heel beperkte informatie en het vooropstellen van onrealistische  doelen. Ook wanneer er een hype gecreëerd wordt, bijvoorbeeld door een erg korte intekenperiode of opdringerige reclame of promotie door een bekende persoonlijkheid is voorzichtigheid aangewezen. Wie vermoedens heeft van een bedenkelijke ICO, kan dit steeds melden aan de FSMA.

Lees ook de volledige waarschuwing van de FSMA en statements van ESMA.