search_api_autocomplete
Home

Pas op met virtueel geld, zoals bitcoin

Persbericht

De NBB en FSMA volgen van dichtbij de evoluties op het vlak van virtuele munteenheden, zoals Bitcoin en Litecoin.

Ze waarschuwen voor de risico’s van virtueel geld. Zij herinneren eraan dat virtuele munten geen wettelijke betaalkracht hebben en geen vorm van elektronisch geld zijn. Er is noch financieel toezicht, noch “oversight” op virtueel geld. Net daarom en omdat deze producten risicovol zijn, raden zij aan om er extra voorzichtig mee te zijn.

Wat is virtueel geld?[1]

Virtueel geld kan je op het internet verkrijgen en bijhouden in een digitale portemonnee. Virtueel geld bestaat enkel op het internet.

Virtuele munten zoals Bitcoin winnen (relatief) aan populariteit en krijgen steeds meer media-aandacht. Nu al kunnen sommige goederen en diensten worden betaald met virtueel geld. Aanvankelijk kon je virtueel geld enkel gebruiken om sommige diensten en producten op het internet (online) te betalen. Ondertussen kan je ook al buiten het internet, sporadisch, diensten en producten betalen met virtueel geld, voor zover de verkoper virtueel geld aanvaardt.

Sommigen kopen en verkopen virtueel geld met speculatieve doeleinden. Ze hopen dat de koers van virtueel geld stijgt ten opzichte van de euro, om zo koerswinsten te realiseren.

Welke risico’s zijn er voor personen die virtueel geld kopen?

Virtueel geld wordt niet uitgegeven door een centrale bank of een erkend uitgever van elektronisch geld. Er is vandaag geen reglementering, toezicht of “oversight” op virtueel geld. Dat is evenmin het geval voor de uitgevers van virtueel geld, ruilbeurzen, de internetplatformen waarop met virtueel geld wordt betaald of de digitale portemonnees.

Er zijn grote risico’s verbonden aan virtueel geld. Dit zijn enkele voorbeelden van dergelijke risico’s:

 • De internetomgeving waarin virtueel geld wordt bijgehouden en verhandeld, brengt enkele risico’s mee: zo bestaat het risico dat een handelsplatform of een digitale portemonnee gehackt wordt en de bezitter zijn virtueel geld kwijt raakt.
   
 • De operationele betrouwbaarheid, in het bijzonder het fraude-risico, van dergelijke systemen is nog niet formeel geëvalueerd door de toezichthouders.
   
 • In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, kan de wisselkoersschommeling van virtueel geld leiden tot belangrijke financiële verliezen. Virtueel geld heeft dus een groot wisselkoersrisico: de waarde waartegen het virtueel geld kan worden gewisseld in officiële munten (zoals de euro) is erg wisselvallig. Prijsschommelingen van meer dan 30 % op één dag zijn geen uitzondering. Er is geen overheidstoezicht op de koers van virtueel geld.
   
 • In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, bestaat er voor virtueel geld geen wettelijke garantie dat het direct inwisselbaar is voor de oorspronkelijke waarde.
   
 • Virtueel geld heeft geen wettelijke betaalkracht: niemand is verplicht een betaling met virtueel geld te aanvaarden.
   
 • Het geld op een spaarrekening, of belegd in kasbons of termijnrekeningen, is in beginsel beschermd door de overheid tot 100.000 euro per financiële instelling en per persoon. Die bescherming bestaat niet voor beleggingen in virtueel geld.

Gedetailleerde informatie over virtueel geld en de daaraan verbonden risico’s is beschikbaar op de website van de Europese Centrale Bank en op de website van de Europese Bankautoriteit.

Indien u meer in het algemeen wil nagaan of verrichtingen die u worden voorgesteld, onder toezicht vallen en regelmatig zijn, raadpleeg dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).