search_api_autocomplete

PCB

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument PCB , ISIN BE0003503118 , wordt hernomen op Euronext Brussel op 28/11/2013 om 16:30.