search_api_autocomplete
Home

Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Deze circulaire FSMA_2022_15 informeert de onderworpen entiteiten over de inhoud en de modaliteiten voor de overlegging van de informatie met het oog op de beoordeling van de conformiteit en de doeltreffendheid van het instrumentarium dat ze uitwerkten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (‘SWG/FT’). Die informatie wordt verzameld via een jaarlijkse vragenlijst, die een belangrijk instrument is voor de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden inzake permanent toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in het kader van de SWG/FT.