search_api_autocomplete
Home

Permanente vorming van de erkende revisoren

Nieuws

Erkende revisoren die al een revisoraal mandaat uitoefenen bij een instelling onder toezicht, moeten permanente vorming volgen voor ten minste die categorie (of categorieën) van instellingen onder toezicht waar zij een dergelijk mandaat uitoefenen. De erkende revisoren die nog geen dergelijk mandaat uitoefenen, moeten de permanente vorming volgen voor ten minste een van de categorieën van instellingen onder toezicht.

De permanente vorming 2017 zal op 19 oktober 2017 plaatsvinden in de kantoren van de FSMA.