search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de heropening van de notering van Ablynx

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Ablynx, BE0003877942 ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 26/10/2017 om 9:00 CET.