search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de heropening van de notering van ABO GROUP

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument ABO GROUP, BE0974278104 ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 09/10/2017 om 11:30 CET.