search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de heropening van de notering van Picanol

Persbericht
Schorsing van een aandeel: voorstelling van een beurskoers met grafieken en cijfers

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument PICANOL, ISIN BE0003807246, wordt hernomen op Euronext Brussel op 08/07/2022 om 15:30 CET.