search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Ablynx

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Ablynx, BE0003877942, wordt geschorst op Euronext Brussel op 25/10/2017 vanaf 12:55 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.