search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van CECMIF 6.5% 28JUN24

Persbericht
Schorsing van een aandeel: voorstelling van een beurskoers met grafieken en cijfers

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

Op 9 oktober 2022 werd de notering van het financieel instrument CECMIF 6.5% 28JUN24, ISIN NL0013526866, geschorst op Euronext Growth Brussel tot aan de publicatie van het jaarlijks financieel verslag met betrekking tot boekjaar 2021. Op 3 juli 2023 heeft CECMIF dit verslag gepubliceerd. De schorsing wordt gehandhaafd in afwachting van de publicatie van het jaarlijks financieel verslag met betrekking tot boekjaar 2022.