search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van CP Invest

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument CP Invest, BE0974273055, wordt geschorst op Euronext Brussel op 25/10/2017 vanaf 9:00 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.