search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Dalenys

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Dalenys, BE0946620946, wordt op aanvraag van de vennootschap geschorst op Euronext Brussel op 26/06/2017 vanaf 09:00 CET in afwachting van de goede verspreiding van de informatie van het persbericht.