search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Euronav

Persbericht
Schorsing van een aandeel: voorstelling van een beurskoers met grafieken en cijfers

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument Euronav, ISIN BE0003816338, wordt geschorst op Euronext Brussel op 05/10/2023 vanaf 12:28 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.