search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van NR21

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument NR21, FR0004166155, wordt geschorst op Euronext Brussel op 7/8/2017 vanaf 8:50 CET in afwachting van de publicatie van aanvullende informatie met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging.