search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Oxurion

Persbericht
Schorsing van een aandeel: voorstelling van een beurskoers met grafieken en cijfers

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument Oxurion, ISIN BE0003846632, wordt geschorst op Euronext Brussel op 20/11/2023 vanaf 09:00 CET naar aanleiding van de publicatie van het persbericht deze ochtend.