search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Sapec

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Sapec, ISIN Code BE0003625366, wordt geschorst op Euronext Brussel op 17/5/2017 vanaf 12:52 CET, in afwachting van de publicatie van een persbericht over de jaarresultaten.