search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Whitestone Group

Persbericht
Schorsing van een aandeel: voorstelling van een beurskoers met grafieken en cijfers

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

 De notering van het financieel instrument Whitestone Group, ISIN BE0974401334, wordt geschorst op Euronext Brussel op 12/02/2024 vanaf 09:00 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.