search_api_autocomplete

Polygone

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Polygone (ISIN BE0974255847) wordt heropend op Alternext Brussel op 27/03/2012, na publicatie van een persbericht.

De notering werd op 1/02/2012 geschorst.